انگلیسی

به مرکز تحقیقات حلال

خوش آمدید

تنها مرجع صدور گواهی نظام حلیت مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه.از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

مرکز علمی و پژوهشی در زمینه های نحوه تولید، فراوری، شناسایی و کنترل، ویژگی ها و ضوابط ... غذای حلال

بیشتر بدانیم

  • افزودنی های غذایی مجاز
  • ژلاتین
  • گلیسیرین
  • امولسیفایر
بیشتر

درخواست تأئیدیه گواهی حلال

Image 01
بیشتر